Galerie voor beeldende kunst in de openbare ruimte.
SEGNO D'ARTE - productie en onderhoud kunstwerken - beelden plastieken en ruimtelijke constructies
klik de foto's om verder te gaan

openbare beeldende kunst - een archief

vijfhonderd kunsttoepassingen - technische documentaties

Ons bedrijf, Segno d’Arte, heeft sinds enige tijd de beschikking over een sterk vergroot archief van ongeveer vijfhonderd beeldende kunst-projecten in de openbare ruimte van Nederland. Tot ons archief behoren de originele ontwerptekeningen, constructietekeningen, sterkteberekeningen, details van de fundering en de uiteindelijke plaatsing. Het archief bevat eveneens offertes van aannemers, onderaannemers en ondernemers, inclusief de correspondenties met opdrachtgevers - veelal de beeldende kunstenaars zelf. Alles is op kunstenaar-naam en op datum gealfabetiseerd. Dit technisch archief is voorzover wij weten het grootste en meest gedetailleerde gegevensbestand van beeldende kunst in opdracht vervaardigd. Het is het grootste en meest complete industrieel-technische archief van beeldende kunst in de openbare ruimte van Nederland.

kunst in de openbare ruimte - de stedelijke omgeving

Verplaatsing beeld David van de Kop naar aanleiding van gearchiveerd documentatiemateriaal uit 1977.
Verplaatsing beeld David van de Kop naar aanleiding van gearchiveerd documentatiemateriaal uit 1977

In het kader van openbare opdrachten beeldende kunst worden er in Nederland jaarlijks tientallen beelden, omgevingsprojecten en andere kunstwerken in de openbare ruimte geplaatst, geïnstalleed of verplaatst. Enkele voorbeelden zijn beelden van David van de Kop in Zoetermeer, Joost Baljeu, bijvoorbeeld dat in Breda, geplaatst in 1990. Een ander is een project, er een dat in goede samenwerking met Wärtsilä werd vervaardigd - een onderdeel van een urban land art project van Lucien den Arend. Dit betreft een monumentale stalen kunsttoepassing aan de Kastanjelaan te Ridderkerk, geplaatst in 1991.

Stalen beeld "Farel" Ridderkerk.
1991 stalen kunstwerk van de beeldhouwer Lucien den Arend aan de Kastanlelaan in Ridderkerk.

Er zijn monumentale beelden van Marinus Boezem in de openbare ruimte van de gemeenten Middelburg, Rotterdam, Hengelo, Den Haag, Schiedam, Leiden, Zwolle, Oud-Beijerland en Breda, geplaatst in de jaren 1975-1990. En zo zijn er nog vele tientallen beelden en andere kunstwerken door heel Nederland gerealiseerd  zoals een monumentale plastiek van Henk van Bennekum dat wij in 2011 verplaatst hebben naar een nieuwe locatie aan de oever van de rivier De Noord in Alblasserdam.

Gecoat stalen beeld werd verplaatst van de oude locatie naar een tijdelijke plek in Alblasserdam.
Dit beeld uit 1981 van de beeldhouwer Henk van Bennekum werd werd in 2011gerenoveerd en verplaatst naar de oever van De Noord in Alblasserdam.

dertig à veertig jaar

Decennia later later moet zo'n kunstwerk een keer verplaatst worden of moet er achterstallig onderhoud worden gepleegd - gerestaueerd, gereinigd off op andere wijze ingrijpend hersteld. De oorspronkelijke opdrachtgevers zijn inmiddels niet meer bij de betreffende gemeentelijke instellingen, of andere instanties, in functie. Door toedoen van reorganisaties of door andere omstandigheden zijn in de loop van de jaren de oorspronkelijke gegevens verloren gegaan of onvindbaar geraakt. Colleges van Burgemeester en Wethouders volgden ellaar op, archieven gingen op de schop of de gegevens werden indertijd niet juist of nooit gearchiveerd. De mensen van Segno d'Arte hebben alle gegevens vanaf het begin gearchiveerd. De directeur van Segno d’Arte, Ton Lommers, is een bekende bij kunstenaars en opdrachtgevers. Hij was in 1990 al de drijvende kracht achter de afdeling, die de uitvoering van beeldende kunst voor zijn rekening nam, van Batenburg BV te Sliedrecht. In 1994 werd hij de acquisiteur voor kunsttoepassingen die werden uitgevoerd door Ciltron BV te Sliedrecht. Ciltron nam de taken van Batenburg BV over, en bijna tien jaar later, in 2003, werd Ton de leidende man van de Ciltron Art Vision BV.

Op 1 januari 2007 begon Ton Lommers voor zichzelf en startte Segno d’Arte in Groot-Ammers, inmiddels een succesvolle onderneming met vijf medewerkers in vaste dienst. De uitvoering van honderden kunstwerken in de openbare ruimte werden reeds door hem begeleid, tientallen voorraastaande beeldende kunstenaars werkten en werken nog steeds exclusief met Ton, wanneer het zover is dat hun ontwerpen buiten eigen atelier moeten worden uitgevoerd, vervoerd en in de openbare ruimte moeten worden geinstalleerd. De vakman heeft genoeg aan de schetsen en modellen van de kunstenaar om over te kunnen gaan tot het maken van een werkplan dat zal leiden tot de realisatie van het kunstwerk.

Segno d’Arte en het archief

In 2009 ging Ciltron BV in Sliedrecht failliet en Ton Lommers slaagde erin de door hemzelf gedurende twintig jaar met zorg opgebouwde archieven uit de failliete boedel te redden. Deze worden nu samengevoegd met het reeds bestaande archief van Segno d'Arte. Samen vormens ze het grootste technishe archief op het gebied van beeldende kunst in de openbare ruimte van Nederland. Elk detail van vele honderden werken van beeldende kunst in de openbare buiten- zowel als binnenruimte is nu te achterhalen. Vele uren van herberekeningen en tekenwerk kunnen nu worden bespaard. Het loont dan ook voor die instaties, die werken van beeldende kunst binnen hun gemeente of instelling hebben om met Segno d'Arte contact op te nemen en te weten te komen of hun kunstwerken in die archief zijn opgenomen.

Het archief beeldende kunst in de openbare ruimte groeit en verbreedt zich

Al naar gelang Segno d'Arte betrokken wordt bij de verplaatsing, het herstel en de restauratie van werken van beeldende kunst in de openbare ruimte, worden steeds meer waardevole gegevens verzameld en gebundeld, en toegevoegd aan het technisch/esthetisch gegevensbestand dat hierdoor steeds meer compleet wordt.

ONDERHOUD brug in Dirksland - van archief tot archief.
De brug in Dirksland (1984-1990) van de beeldhouwer/ontwerper, Lucien den Arend.

Zo werd de door de beeldhouwer Lucien den Arend ontworpen brug in Dirksland, die in 1990 voorzien was van een coating in verschillende kleuren, na twintig jaar door ons bedrijf opnieuw voorzien van een duurzame oppervlaktebehandeling in de exacte kleuren die de ontwerper decennia daarvoor had opgetekend. In dit geval heeft de beelhouwer ons de technische gegevens verstrekt die hij zorgvuldig in zijn eigen archief bewaard heeft. Hiermee is dienteggevolge ons archief met dit kunstproject uitgebreid. Een dergelijk bestand van de specificaties en onderhoudseisen zowel als aanbevelingen, van specifieke kunstwerken in de openbare ruimte, is van onschatbaar belang voor een gezond kunstbezit van Nederland - en, in sommige gevallen - ook daarbuiten.

Wij verzoeken hierbij dan ook aan nabestaanden van beeldende kunstenaars, die beelden of andere projecten in de openbare ruimte hebben gerealiseerd om het werkarchief niet weg te gooien en met ons contact op te nemen. Dit materiaal is essentieel voor het onderhoud van hun kunstwerken en kan van groot belang zijn voor het voortbestaan van hun oeuvre.

Advies op aanvraag

En zo gaat het nu al in de praktijk. Overheden en andere opdrachtgevers bellen Segno d’Arte voor de technische gegevens van kunsttoepassingen in de openbare ruimte. Segno d’Arte brengt advieskosten in rekening wanneer het de opdrachtgever uitsluitend te doen is om het achterhalen van waardevolle technische informatie. Advieskosten die nodig zijn om het omvangrijke archief goed te ontsluiten en bereikbaar te houden voor alle belanghebbenden. Maar Segno d’Arte kan veel meer. Het bedrijf is specialist en bundelt twintig jaar ervaring in de realisatie en het onderhoud van kunsttoepassingen in de openbare ruimte. Segno d’Arte vervaardigt, plaatst, restaureert en verplaatst beelden, sculpturen, plastieken, objecten en ruimtelijke constructies. Alle kunstvormen, technieken en materialen zijn bij het bedrijf in goede handen. Wanneer de adviesaanvraag uitmondt in een opdracht, worden de advieskosten niet in rekening gebracht.

met dank aan http://hocuslocus.blogspot.com/2011/03/kunst-van-de-straat.html